Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Chuyển đối số đồng hành và phát triển cùng tỉnh Đồng Nai
Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 09-11
Một số nhiệm vụ và giải pháp cho Đề án "Phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ Việt Nam giai đoạn 2022 - 2030".

 

​      Ngày 01/11/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1314/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ Việt Nam giai đoạn 2022 - 2030" với mục tiêu xây dựng nguồn lực chất lượng cao đồng thời khơi dậy tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến tài năng của thế hệ trẻ Việt Nam nhằm hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

 

      Đề án đã đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu như sau:

     1. Tận dụng các phương tiện thông tin đại chúng, ứng dụng công nghệ và chuyển đối số trong các hoạt động tuyên truyền và phổ biến sâu rộng về chính sách và chủ trương phát hiện, bồi dưỡng, phát huy tài năng trẻ. Xây dựng và đa dạng hóa các ấn phẩm truyền thông, các cuộc thi, giải thưởng, diễn đàn, sân chơi, các hoạt động khuyến học, khuyến tài trong các chi bộ, chi đoàn, chi đội,… Nhằm giới thiệu và bồi dưỡng những cá nhân, tổ chức tiêu biểu, các mô hình hiệu quả trong việc thực hiện công tác ở nhiều lĩnh vực và đối tượng khác nhau.

     2. Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm, thông tin của các nghiên cứu sinh, các nhà khoa học trẻ trong nước và quốc tế. Tổ chức các chương trình tập huấn, bồi dưỡng, các hoạt động giao lưu gặp gỡ giữa các tài năng trẻ trong nước và nước ngoài nhằm thực hiện công tác phát hiện, bồi dưỡng và phát huy tài năng trẻ.

    3. Định kỳ tổ chức gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ngành, các địa phương với thanh niên trong đó có đối tượng tài năng trẻ nhằm trao đổi thông tin cũng như tiếp nhận các kiến nghị, đề xuất của tài năng trẻ trong việc xây dựng và triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

    4. Định kỳ 5 năm tổ chức Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam toàn quốc nhằm đánh giá kết quả công tác tài năng trẻ giai đoạn vừa qua và xây dựng phương hướng, nhiệm vụ cho giai đoạn tới.

    Về nguồn kinh phí thực hiện: từ nguồn ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán ngân sách hằng năm của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương theo phân cấp ngân sách hiện hành; Hằng năm, căn cứ nhiệm vụ tại Đề án, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các bộ, ngành Trung ương và địa phương xây dựng kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện, tổng hợp chung vào dự toán ngân sách hằng năm của bộ, ngành Trung ương và địa phương trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Phòng Đăng ký kinh doanh​


 

Các tin khác

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Nguyễn Hữu Nguyên - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai 
ĐT: 0251.3822505  - Email: skhdt@dongnai.gov.vn​