Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Chuyển đối số đồng hành và phát triển cùng tỉnh Đồng Nai
Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 09-11
Tình hình phát triển doanh nghiệp tháng 10 năm 2022 (tính đến hết ngày 31/10/2022).

Tổng vốn đăng ký kinh doanh từ ngày 01/10/2022 đến ngày 31/10/2022 là 3.626,5 tỷ đồng, bằng 54,45% so với cùng kỳ năm 2021 (6.660,4 tỷ đồng). Trong đó:

- Về đăng ký mới: Có 348 doanh nghiệp thành lập mới (tăng 47,5% so với cùng kỳ 2021 là 236 doanh nghiệp) với số vốn đăng ký 1.979,5 tỷ đồng.

STT

Loại hình DN

Số lượng

Vốn đăng ký (tỷ đồng)

1

Công ty cổ phần

16

492,76

2

Công ty hợp danh

0

0

3

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

59

477,4

4

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

271

1.008,345

5

Doanh nghiệp tư nhân                       

2

1

Tổng cộng

348

1.979,505

- Về tăng vốn: Có 571 lượt doanh nghiệp đăng ký thay đổi, trong đó có 82 lượt doanh nghiệp đăng ký bổ sung vốn là 1.647 tỷ đồng. 

- Ngoài ra còn có 172 Chi nhánh, địa điểm kinh doanh và văn phòng đại diện đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh, tăng 68,6% so với cùng kỳ năm 2021 (102 Chi nhánh, địa điểm kinh doanh và văn phòng đại diện).

Tính từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/10/2022, tổng vốn đăng ký thành lập mới doanh nghiệp và bổ sung tăng vốn là: 61.390,2 tỷ đồng, bằng 79,26% so với cùng kỳ năm 2021 (77.459 tỷ đồng). Trong đó, có 3.664 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký khoảng 28.436,9 tỷ đồng và 856 doanh nghiệp đăng ký tăng vốn với số vốn bổ sung khoảng 32.953,3 tỷ đồng (so với cùng kỳ năm ngoái, tăng 49,43% về số lượng doanh nghiệp thành lập mới và bằng 59,9% về số vốn thành lập mới).

- Về đăng ký doanh nghiệp qua mạng và trả kết quả tại nhà: từ ngày 01/10/2022 đến ngày 31/10/2022 đã có 1.503 lượt đăng ký trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, 500 doanh nghiệp đăng ký trả kết quả tại nhà. Lũy kế từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/10/2022 đã có 15.856 lượt đăng ký trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, 4.214 doanh nghiệp đăng ký trả kết quả tại nhà.

Lũy kế từ năm 1991 đến ngày 31/10/2022 có 66.275 đơn vị dân doanh đăng ký kinh doanh trong toàn tỉnh trên Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia gồm 48.218 doanh nghiệp và 18.057 chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đăng ký hoạt động với tổng vốn đăng ký khoảng 427.639,6 tỷ đồng (trong đó có 35.760 doanh nghiệp đang ở trạng thái hoạt động và 12.458 doanh nghiệp ở trạng thái bị khóa do cảnh báo vi phạm trên Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia).

2.Tình hình giải thể doanh nghiệp, tạm ngừng kinh doanh:

Từ ngày 01/10/2022 đến ngày 31/10/2022, có 38 doanh nghiệp giải thể (tăng 4,75 lần so với cùng kỳ) và có 49 Chi nhánh, địa điểm kinh doanh và văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động (tăng 81,5% so với cùng kỳ); 67 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh (tăng 91,4% so với cùng kỳ).

Các doanh nghiệp này chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa và thuộc khu vực kinh tế tư nhân.

Lũy kế từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/10/2022, có 444 doanh nghiệp giải thể (tăng 76,9% so với cùng kỳ) và có 543 Chi nhánh, địa điểm kinh doanh và văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động (tăng 91,9% so với cùng kỳ); 1.079 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh (tăng 53,27% so với cùng kỳ).

Lý do giải thể và chấm dứt hoạt động và tạm ngừng kinh doanh chủ yếu là do kinh doanh không hiệu quả.

Phòng Đăng ký kinh doanh​

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Nguyễn Hữu Nguyên - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai 
ĐT: 0251.3822505  - Email: skhdt@dongnai.gov.vn​