Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Chuyển đối số đồng hành và phát triển cùng tỉnh Đồng Nai
Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 09-11
Ký thỏa thuận lập hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt phát điện tại xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai theo phương thức đối tác công tư (PPP)

​      Ngày 10 tháng 5 năm 2023, tại Trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, đã diễn ra cuộc họp ký kết văn bản thỏa thuận giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền là Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai và đơn vị đề xuất dự án là Liên danh Công ty cổ phần thương mại và Đầu tư công nghệ ECOTECH Việt Nam và Công ty cổ phần Le Delta, với mục đích Giao Liên danh nhà đầu tư tổ chức lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt phát điện tại xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu theo phương thức đối tác công tư (PPP) đảm bảo chất lượng và tiến độ.

       Việc lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi dự án sẽ đảm bảo các yêu cầu như sau:

       Liên danh Liên danh nhà đầu tư tổ chức lập hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án và các thủ tục khác có liên quan đến việc lập hồ sơ dự án theo quy định. Thời gian thực hiện là 06 tháng kể từ ngày ký thỏa thuận này.

      Quá trình lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Liên danh nhà đầu tư phải định kỳ 1 lần/tháng báo cáo tiến độ thực hiện về Hội đồng thẩm định cấp cơ sở thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư (cơ quan thường trực Hội đồng) để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

      Hồ sơ do Liên danh nhà đầu tư lập phải đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật để thẩm định, phê duyệt. Trường hợp hồ sơ không đảm bảo chất lượng, không được phê duyệt hoặc kéo dài thời gian lập quá 6 tháng, Liên danh nhà đầu tư chịu hoàn toàn trách nhiệm, chi phí và không được tiếp tục lập hồ sơ dự án (trừ trượng hợp bất khả kháng, có lý do chính đáng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận).

       Ngoài ra, còn thỏa thuận về các chi phí thực hiện như Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi (Chi phí lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt phát điện tại xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu theo phương thức đối tác công tư (PPP) do liên danh Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư công nghệ Ecotech Việt Nam và Công ty Cổ phần Le Delta chi trả, dự toán chi phí lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi dự án được lập, thẩm định theo đúng trình tự thủ tục và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định và tuân thủ nguyên tắc sau:

      a) Trường hợp báo cáo nghiên cứu khả thi không được phê duyệt hoặc không lựa chọn được nhà đầu tư thực hiện dự án, Liên danh nhà đầu tư chịu mọi rủi ro, chi phí;

      b) Trường hợp sau khi tổ chức lựa chọn nhà đầu tư, Liên danh nhà đầu tư đề xuất dự án không được lựa chọn, chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu khả thi sẽ do Liên danh nhà đầu tư được lựa chọn hoàn trả cho nhà đầu tư đề xuất).

       Chi phí thuê tư vấn độc lập thẩm tra (Sử dụng từ nguồn vốn hợp pháp khác của cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định cấp cơ sở (Sở Kế hoạch và Đầu tư) và được Liên danh Công ty Cổ phần Thương mại và Đầu tư công nghệ Ecotech Việt Nam và Công ty Cổ phần Le Delta thanh toán theo quy định của hợp đồng thuê tư vấn thẩm tra).

ký thoan thuan lâp hs 2_800_18052023081609.jpg

        Buổi lễ ký kế thỏa thuận đã diễn ra thành công và sẽ được Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai đến các đơn vị có liên quan để hỗ trợ liên danh nhà đầu tư triển khai lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.

Phòng Đầu thầu thẩm định và Giám sát đầu tư

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Nguyễn Hữu Nguyên - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai 
ĐT: 0251.3822505  - Email: skhdt@dongnai.gov.vn​