Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Chuyển đối số đồng hành và phát triển cùng tỉnh Đồng Nai
Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 09-11
Phát động Cuộc thi viết tìm hiểu “80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam 1943-2023” trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

     Ngày 13/10/2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành văn bản số 3110/SVHTTDL-VH về việc đề nghị hỗ trợ triển khai Kế hoạch tổ chức Cuộc thi viết tìm hiểu “80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam 1943-2023" trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

     1. Đối tượng dự thi

     - Cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và quần chúng Nhân dân đang lao động, sinh sống trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

     - Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang: Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn.

     2. Nội dung, hình thức:

     - Nội dung: Thí sinh chọn 01 trong 2 nội dung sau:

     + Nội dung 1: Nhìn lại và khẳng định giá trị của Đề cương về Văn hóa Việt Nam 1943.

     + Nội dung 2: Dân tộc, đại chúng, khoa học: Động lực phát triển văn hóa theo hướng bền vững. 

     3. Điều kiện dự thi

     - Là những tác phẩm chưa tham dự cuộc thi nào, chưa đăng tải trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng nào.

     - Bài dự thi đánh máy trên khổ giấy A4, font Times New Roman, size 14; gửi 07 bản trực tiếp hoặc qua bưu điện theo địa chỉ quy định.

     4. Thời gian, địa điểm tiếp nhận tác phẩm dự thi:

     - Thời gian nhận bài thi: kể từ ngày 15/10/2023 và kết thúc nhận bài dự thi về Ban Tổ chức Cuộc thi trước 17h ngày 15/11/2023 (tính theo dấu bưu điện nếu gửi qua đường bưu điện).

     - Địa điểm tiếp nhận tác phẩm dự thi: Gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi (qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

     5. Cơ cấu và giá trị giải thưởng:

     Căn cứ khoản 3 Điều 34 Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành Quy chế về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

     Thông tin về tham gia Cuộc thi viết tìm hiểu “80 năm Đề cương về Văn hóa Việt Nam 1943-2023" trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. (Đính kèm văn bản số 3110/SVHTTDL-VH, Kế hoạch số 233/KH-UBND và Thể lệ cuộc thi)

     THE LE.pdf

     233.KH.pdf

     3110.pdfVăn phòng

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Nguyễn Hữu Nguyên - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai 
ĐT: 0251.3822505  - Email: skhdt@dongnai.gov.vn​