Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Chuyển đối số đồng hành và phát triển cùng tỉnh Đồng Nai
Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 09-11
Mô hình, sáng kiến, giải pháp mới trong cải cách hành chính được thí điểm, nhân rộng và triển khai có hiệu quả tại cơ quan

​     Thực hiện Kế hoạch số 282/KH-UBND ngày 29/12/2022 của UBND tỉnh về cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai năm 2023, Văn bản số 285/SNV-TT ngày 01/2/2023 của Sở Nội vụ về việc triển khai thực hiện sáng kiến cải cách hành chính năm 2023;  Sở  Kế  hoạch    Đầu  tư có  Văn  bản  số  2509/SKHĐT-VP  ngày 06/6/2023 gửi Sở Nội vụ đăng ký 03 sáng kiến cải cách hành chính gồm:

      - Tham mưu tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư và phát triển nhà ở xã hội tỉnh Đồng Nai.

     - Tham mưu UBND tỉnh quyết định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định về chế độ báo cáo địnhkỳ và báo cáo thống kê phục vụ mục tiêu quản lý trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 36/2020/QĐ-UBND ngày 31/8/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai.

     - Hệ thống hóa và tham mưu ban hành Quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Sở Kế hoạch vàĐầu tư để nâng cao hiệu quả công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo.

     Các sáng kiến trên đã được Hội đồng công nhận sáng kiến tỉnh công nhận có phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng trong toàn tỉnh và thông báo kết quả tại Văn bản số 1184/TB-HĐCNSK ngày 31/5/2023.

      Ngày 24/7/2023, Sở Nội vụ đã có văn bản số 2934/SNV-TT thống nhất với 03 sáng kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư.


Văn phòng

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Nguyễn Hữu Nguyên - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai 
ĐT: 0251.3822505  - Email: skhdt@dongnai.gov.vn​