Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Chuyển đối số đồng hành và phát triển cùng tỉnh Đồng Nai
Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 09-11
Các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ, mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp

     ​- Về  chủ  trương: Triển  khai  thực  hiện  Nghị  quyết  số  68/NQ-CP  ngày 12/5/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 -2025.

     - Về công tác tuyên truyền và công khai hóa:

     Ban hành kịp thời và đầy đủ các văn bản chỉ đạo về công tác cải cách hành chính (CCHC) và kiểm soát TTHC năm 2023 để triển khai một cách đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và phù hợp với điều kiện thực tiễn của Sở.

     Đăng tải công khai, đầy đủ nội dung Bộ TTHC, cách thức nộp hồ sơ vànhận kết quả, thành phần hồ sơ, quy trình thực hiện, thời gian thực hiện, phí, lệ phí đối với từng danh mục TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh và Trang thông tin điện tử của Sở.

     Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền CCHC kịp thời, đầy đủ; tích cực truyền thông việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến tới người dân, tổ chức.

     Triển khai hiệu quả Kế hoạch rà soát, kiến nghị đơn giản hóa TTHC, rút ngắn hợp lý thời gian giải quyết TTHC; Đẩy mạnh cung cấp và giải quyết thủ tục trực tuyến nhằm giảm thời gian chờ đợi, đi lại cho người dân, doanh nghiệp.

     - Về đổi mới hoạt động, hỗ trợ:

     Thường xuyên thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ, mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp; công khai kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân,doanh nghiệp trong giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công theo Quyết định số 766/QĐ-TTg ngày 23/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

     Triển khai công tác số hóa hồ sơ, TTHC, đảm bảo kết quả giải quyết hồ sơ được cung cấp đồng thời cả bản điện tử có đầy đủ giá trị pháp lý cho người dân, doanh nghiệp (Trừ hồ sơ trong lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp do thực hiện tại Cổng thông tin quốc gia vềđăng ký doanh nghiệp).

     Thực hiện công tác hỗ trợ doanh nghiệp lập hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, khuyến khích người dân và doanh nghiệp thực hiện đăng ký doanh nghiệp trực tuyến trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, góp phần xây dựng “chính quyền điện tử".

     Tăng cường ứng dụng Công nghệ thông tin, chữ ký số để thực hiện giải quyết TTHC, đảm bảo việc tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả, nhằm rút ngắn thời gian tối đa để giải quyết TTHC cho người dân, tổ chức.

     Nâng cao hơn nữa tinh thần, trách nhiệm, thái độ ứng xử của đội ngũ công chức tiếp nhận hồ sơ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương thực hiện tốt quy tắc ứng xử và các quy định nghề nghiệp; xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức có biểu hiện vòi vĩnh, gây phiền hà cho người dân.

     - Về kiểm tra giám sát: Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính; tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại; thực hiện chức trách công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; công chức tiếp nhận, giải quyết TTHC, đồng thời xử lý nghiêm các công chức vi phạm quy chế xử lý hồ sơ một cửa, một cửa liên thông hoặc có thái độ ứng xử không đúng quy tắc ứng xử đã được UBND tỉnh ban hành.


Văn phòng

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Nguyễn Hữu Nguyên - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai 
ĐT: 0251.3822505  - Email: skhdt@dongnai.gov.vn​