Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Chuyển đối số đồng hành và phát triển cùng tỉnh Đồng Nai
Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 09-11
Tình hình phát triển doanh nghiệp tháng 10 năm 2023 (từ ngày 01/10/2023 đến hết ngày 31/10/2023)

​     I. PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP DÂN DOANH:

     Tổng vốn đăng ký kinh doanh từ ngày 01/10/2023 đến ngày 30/10/2023 là 5.976 tỷ đồng, tang 32 % so với cùng kỳ năm 2022 (4.527 tỷ đồng). Trong đó:

     - Về đăng ký mới: Có 401 doanh nghiệp thành lập mới (tăng 15,2 % so với cùng kỳ 2022 là 348 doanh nghiệp) với số vốn đăng ký 3.078 tỷ đồng.

STT​Loại hình DNSố lượngVốn đăng ký (tỷ đồng)
1Công ty cổ phần19425
2Công ty hợp danh00
3Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên77601
4Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên3052.052
5Doanh nghiệp tư nhân                        00
Tổng cộng4013.078

     - Về tăng vốn: 557 lượt doanh nghiệp đăng ký thay đổi, trong đó có 99 lượt doanh nghiệp đăng ký bổ sung vốn là 2.898 tỷ đồng.

     - Ngoài ra còn có 200 Chi nhánh, địa điểm kinh doanh và văn phòng đại diện đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh, tang 16,2 % so với cùng kỳ năm 2022 (172 Chi nhánh, địa điểm kinh doanh và văn phòng đại diện).

     Tính từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/10/2023, tổng vốn đăng ký thành lập mới doanh nghiệp và bổ sung tăng vốn là: 54.743 tỷ đồng. Trong đó, có 3.417 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký khoảng 25.279 tỷ đồng và 998 doanh nghiệp đăng ký tăng vốn với số vốn bổ sung khoảng 29.464 tỷ đồng (so với cùng kỳ năm ngoái, bằng 93,2 % về số lượng doanh nghiệp thành lập mới và bằng 89 % về số vốn thành lập mới). Ngoài ra có 1.733 Chi nhánh, địa điểm kinh doanh và văn phòng đại diện đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh, bằng 88,2 % so với cùng kỳ năm 2022 (1.964 Chi nhánh, địa điểm kinh doanh và văn phòng đại diện).

     - Về đăng ký doanh nghiệp qua mạng và trả kết quả tại nhà: từ ngày 01/10/2023 đến ngày 30/10/2023 đã có 1.609 lượt đăng ký trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, 502 doanh nghiệp đăng ký trả kết quả tại nhà.

     Lũy kế đến ngày 30/10/2023, có 72.275 đơn vị dân doanh đăng ký kinh doanh trong toàn tỉnh trên Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia gồm 52.130 doanh nghiệp và 20.145 chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đăng ký hoạt động với tổng vốn đăng ký khoảng 457.361 tỷ đồng (trong đó có 41.032 doanh nghiệp đang ở trạng thái hoạt động và 11.098 doanh nghiệp ở trạng thái bị khóa do cảnh báo vi phạm trên Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia)

     II. VỀ TÌNH HÌNH GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP, TẠM NGỪNG KINH DOANH:

     Từ ngày 01/10/2023 đến ngày 30/10/2023, có 47 doanh nghiệp giải thể (tăng 23,6 % so với cùng kỳ) và có 86 Chi nhánh, địa điểm kinh doanh và văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động (tăng 75,5 % so với cùng kỳ); 118 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh (tăng 61,6 % so với cùng kỳ).

     Các doanh nghiệp này chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa và thuộc khu vực kinh tế tư nhân.

     Lũy kế từ ngày 01/01/2023 đến ngày 30/10/2023, có 460 doanh nghiệp giải thể (tăng 3,6 % so với cùng kỳ) và có 638 Chi nhánh, địa điểm kinh doanh và văn phòng đại diện chấm dứt hoạt động (tăng 17,4 % so với cùng kỳ); 1.505 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh (tăng 39,4 % so với cùng kỳ).

      Lý do giải thể và chấm dứt hoạt động và tạm ngừng kinh doanh chủ yếu là do kinh doanh không hiệu quả.


Phòng Đăng ký kinh doanh

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Nguyễn Hữu Nguyên - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai 
ĐT: 0251.3822505  - Email: skhdt@dongnai.gov.vn​