Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Chuyển đối số đồng hành và phát triển cùng tỉnh Đồng Nai
Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 09-11
Tài liệu truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027

​     Tài liệu truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022-2027 gồm 11 chuyên đề và 02 phụ lục, cụ thể như sau:

     - Chuyên đề 1: Những vấn đề chung về truyền thông chính sách (TTCS) có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

     - Chuyên đề 2: Kỹ năng xây dựng kế hoạch tổ chức truyền thông dự thảo chính sách (TTDTCS).

     - Chuyên đề 3: Kỹ năng xây dựng tài liệu TTDTCS thông qua một số tài liệu truyền thông trực quan.

     - Chuyên đề 4: Kỹ năng TTDTCS trên các phương tiện thông tin đại chúng.

     - Chuyên đề 5: Kỹ năng TTDTCS tại địa bàn cơ sở thông qua hoạt động văn hoá cơ sở.

     - Chuyên đề 6: TTDTCS cho người lao động trong doanh nghiệp.

     - Chuyên đề 7: Kỹ năng TTDTCS cho người dân vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, ven biển, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

     - Chuyên đề 8: Kỹ năng góp ý, phản biện xã hội đối với dự thảo chính sách của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

     - Chuyên đề 9: Kỹ năng tích hợp, đăng tải, khai thác thông tin nội dung dự thảo chính sách và những vấn đề liên quan trên Cổng thông tin điện tử PBGDPL quốc gia, các phần mềm về PBGDPL.

     - Chuyên đề 10: Kỹ năng tổ chức diễn đàn, đối thoại lấy ý kiến doanh nghiệp về dự thảo chính sách, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

     - Chuyên đề 11: Kỹ năng cung cấp thông tin, tiếp nhận, xử lý thông tin góp ý và phản hồi ý kiến góp ý đối với dự thảo chính sách.

     - Phụ lục 1: Giới thiệu một số hình thức TTDTCS, văn bản QPPL.

     - Phụ lục 2: Ví dụ về tổ chức lấy ý kiến đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

     (Đính kèm Tài liệu truyền thông chính sách)./.

Tai lieu ky nang truyen thong du thao chinh sach (1).pdf

Văn phòng

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Nguyễn Hữu Nguyên - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai 
ĐT: 0251.3822505  - Email: skhdt@dongnai.gov.vn​