Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Chuyển đối số đồng hành và phát triển cùng tỉnh Đồng Nai
Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 09-11
Tình hình thu hút đầu tư trong nước tháng 11, 12 năm 2023 và các tháng 01, 02, 3 năm 2024

​   1. Tính từ đầu năm 2023 đến ngày 20/11/2023, tổng vốn đầu tư trong nước đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư, chủ trương đầu tư (chưa bao gồm các dự án trúng đấu giá, đầu thầu) và điều chỉnh tăng, giảm vốn khoảng 12.486,937 tỷ đồng, gấp hơn 4,9 lần so với cùng kỳ năm 2022 (cùng kỳ năm 2022 đạt 2.536,316 tỷ đồng). Trong đó: cấp mới 20 dự án (trong khu công nghiệp 13 dự án, ngoài khu công nghiệp 07 dự án) với tổng vốn đăng ký là 6.368,986 tỷ đồng (cùng kỳ năm 2022 thu hút 10 dự án với tổng vốn đăng ký là 1.075,929 tỷ đồng); có 12 dự án tăng vốn (trong khu công nghiệp 06 dự án, ngoài khu công nghiệp 06 dự án) với số vốn bổ sung là 6.137,951 tỷ đồng, 01 dự án (trong khu công nghiệp) giảm vốn với số vốn giảm là 20 tỷ đồng.

   Lũy kế đến ngày 20/11/2023, số dự án còn hiệu lực là 1.092 dự án với số vốn hơn 318.123 tỷ đồng.

   2. Tính từ đầu năm 2023 đến ngày 31/12/2023, tổng vốn đầu tư trong nước đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư, chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư thông qua đấu thầu và điều chỉnh tăng, giảm vốn (chưa bao gồm dự án trúng đấu giá) khoảng 18.485,818 tỷ đồng, gấp hơn 6,6 lần so với cùng kỳ năm 2022 (cùng kỳ năm 2022 đạt 2.778,192 tỷ đồng). Trong đó: cấp mới 22 dự án (trong khu công nghiệp 14 dự án, ngoài khu công nghiệp 08 dự án) và 01 dự án được chấp thuận nhà đầu tư thông qua đấu thầu với tổng vốn đăng ký là 12.583,637 tỷ đồng (cùng kỳ năm 2022 thu hút 12 dự án với tổng vốn đăng ký là 1.217,804 tỷ đồng); có 15 dự án tăng vốn (trong khu công nghiệp 09 dự án, ngoài khu công nghiệp 06 dự án) với số vốn bổ sung là 6.251,574 tỷ đồng, 02 dự án (trong khu công nghiệp) giảm vốn với số vốn giảm là 349,393 tỷ đồng.

   Lũy kế đến ngày 31/12/2023, số dự án còn hiệu lực là 1.095 dự án với số vốn hơn 324.122 tỷ đồng.

   3. Từ đầu năm 2024 đến ngày 20/01/2024, thu hút vốn đầu tư trong nước ở trong và ngoài các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh khoảng 4.445,029 tỷ đồng của 03 dự án tăng vốn đầu tư (01 dự án ngoài khu công nghiệp, 02 dự án trong khu công nghiệp) (chưa có thêm dự án cấp mới), gấp hơn 11,2 lần so với cùng kỳ năm 2023 (cùng kỳ năm 2023 là 395,029 tỷ đồng).

   Lũy kế đến ngày 20/01/2024, số dự án còn hiệu lực là 1.095 dự án với số vốn hơn 328.567 tỷ đồng.

   4. Từ đầu năm 2024 đến ngày 20/02/2024, tổng vốn đầu tư trong nước đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư, chủ trương đầu tư và điều chỉnh tăng vốn khoảng 5.872,963 tỷ đồng, gấp hơn 14,5 lần so với cùng kỳ năm 2023 (cùng kỳ năm 2023 đạt 405,029 tỷ đồng). Trong đó: cấp mới 02 dự án (01 dự án ngoài khu công nghiệp, 01 dự án trong khu công nghiệp) với tổng vốn đăng ký là 1.427,934 tỷ đồng (cùng kỳ năm 2023 cấp mới 05 dự án với tổng vốn đăng ký là 390,029 tỷ đồng); có 03 dự án tăng vốn (01 dự án ngoài khu công nghiệp, 02 dự án trong khu công nghiệp) với số vốn đăng ký bổ sung là 4.445,029 tỷ đồng (cùng kỳ năm 2023 có 02 dự án tăng vốn với số vốn đăng ký bổ sung là 15 tỷ đồng).

   Lũy kế đến ngày 20/02/2024, số dự án còn hiệu lực là 1.096 dự án với số vốn hơn 329.835 tỷ đồng.

   5. Từ đầu năm 2024 đến ngày 20/3/2024, tổng vốn đầu tư trong nước đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư, chủ trương đầu tư và điều chỉnh tăng vốn khoảng 6.851,840 tỷ đồng, gấp hơn 12,6 lần so với cùng kỳ năm 2023 (cùng kỳ năm 2023 đạt 542,040 tỷ đồng). Trong đó: cấp mới 03 dự án (02 dự án ngoài khu công nghiệp, 01 dự án trong khu công nghiệp) với tổng vốn đăng ký là 1.470,697 tỷ đồng (cùng kỳ năm 2023 cấp mới 08 dự án với tổng vốn đăng ký là 477,040 tỷ đồng); có 04 dự án tăng vốn (02 dự án ngoài khu công nghiệp, 02 dự án trong khu công nghiệp) với số vốn đăng ký bổ sung là 5.381,143 tỷ đồng (cùng kỳ năm 2023 có 03 dự án tăng vốn với số vốn đăng ký bổ sung là 65 tỷ đồng).

   Lũy kế đến ngày 20/3/2024, số dự án còn hiệu lực là 1.097 dự án với số vốn hơn 330.814 tỷ đồng./.


Phòng Quản lý ngành

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Nguyễn Hữu Nguyên - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai 
ĐT: 0251.3822505  - Email: skhdt@dongnai.gov.vn​