Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Chuyển đối số đồng hành và phát triển cùng tỉnh Đồng Nai
Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 09-11
BÁO CÁO TÓM TẮT Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2022 của tỉnh Đồng Nai.

 

Căn cứ các Nghị quyết của Chính phủ về: những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022 (Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ); Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình (Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 30/01/2022) và Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 06/12/2021 của Tỉnh ủy; Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022 tỉnh Đồng Nai; UBND tỉnh Đồng Nai có Công văn số 263/BC-UBND ngày 17/10/2022 báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2022 như sau:

 

PHẦN 1: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN 9 THÁNG ĐẦU NĂM, DỰ ƯỚC NĂM 2022 CÁC CHỈ TIÊU NGHỊ QUYẾT 03-NQ/TU NGÀY 06/12/2021 CỦA TỈNH ỦY. 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

Tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, khó lường; tình hình dịch Covid-19 mặc dù đã được kiểm soát nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp, làm ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội của cả nước nói chung, tỉnh Đồng Nai nói riêng. Trong bối cảnh đó, Tỉnh Đồng Nai đã chủ động nắm tình hình, nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy về công tác phòng chống dịch và phục hồi kinh tế, cùng với đó là sự đóng góp tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, niềm tin của người dân tạo nên động lực để khôi phục và phát triển kinh tế theo mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2022 đã đạt được nhiều kết quả tích cực, cụ thể như sau:

1. Kinh tế:

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế 9 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh dự ước tăng 8,62% so cùng kỳ năm 2021. Trong mức tăng trưởng chung của tỉnh, khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 7,72%; khu vực nông, lâm, thủy sản tăng 4,07%; khu vực dịch vụ tăng 13,74%; thuế sản phẩm tăng 6,7% .

- Thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm:

Tổng thu ngân sách nhà nước là 48.743 tỷ đồng, đạt 88% so dự toán năm và bằng 99% so với cùng kỳ. Trong đó: Thu nội địa khoảng trên 30.974 tỷ đồng, đạt 80% so với dự toán, bằng 91% so cùng kỳ (Nếu loại trừ thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết thì thu nội địa là 25.721 tỷ đồng, đạt 74% so với dự toán, bằng 90% so với cùng kỳ); Thu lĩnh vực xuất nhập khẩu khoảng 17.768 tỷ đồng, đạt 108% so với dự toán, tăng 17% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương đạt trên 15.405 tỷ đồng, đạt 68% so với dự toán giao đầu năm, đạt 62% so với dự toán điều chỉnh, tăng 25% so với cùng kỳ. Trong đó: Chi đầu tư phát triển trên 5.168 tỷ đồng, đạt 60% so với dự toán giao đầu năm, đạt 56% so với dự toán điều chỉnh, tăng 47% so với cùng kỳ; Chi thường xuyên khoảng 9.487 tỷ đồng, đạt 70% so với dự toán giao đầu năm, đạt 66% so với dự toán điều chỉnh, tăng 8% so với cùng kỳ.

- Về sản xuất công nghiệp: sản xuất công nghiệp có tín hiệu phục hồi nhanh, các ngành sản xuất ổn định, xu hướng phát triển tích cực, nhất là một số ngành sản xuất chủ lực giữ vai trò quan trọng, tiếp tục là “lực kéo” cho tăng trưởng của toàn ngành công nghiệp, chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp 9 tháng đầu năm tăng 7,83% so cùng kỳ.

- Về sản xuất nông nghiệp: Tình hình sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tương đối thuận lợi cho sinh trưởng và phát triển của cây trồng, vật nuôi; các trang trại chăn nuôi có quy mô lớn tiếp tục tái đàn để kịp cung cấp sản lượng dịp cuối năm, đến thời điểm cuối tháng 9/2022 ước tính tổng số đàn heo (không tính heo con chưa tách mẹ) khoảng 2,56 triệu con, tăng 5,45% so cùng kỳ; tổng đàn gà đạt trên 26,1 triệu con, tăng 6,44% so cùng kỳ và chiếm 95% tổng đàn gia cầm… 

Thương mại dịch vụ 9 tháng đầu năm có xu hướng phục hồi nhanh, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 168.613,31 tỷ đồng, tăng 22,66% so cùng kỳ. Tổng lượt khách đến tham quan và lưu trú đạt 1.759.000 lượt, tăng 61%; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 955 tỷ đồng, tăng 103% so với cùng kỳ năm 2021. doanh thu vận tải đạt 16.761,13 tỷ đồng, tăng 39,02% so cùng kỳ.

Chỉ số giá bình quân 9 tháng năm 2022, tăng 3,14% so với cùng kỳ năm trước, trong đó có 01 nhóm có chỉ số giá giảm là nhóm bưu chính viễn thông giảm 1,36%. Các nhóm hàng còn lại đều có mức tăng khá, trong đó nhóm giao thông tăng cao nhất (+16,66%). 

- Giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 28/9/2022 khoảng 6.527,008 tỷ đồng, đạt 47,82% kế hoạch, trong đó tỷ lệ giải ngân: nguồn ngân sách TW giao đạt khoảng 49,45% kế hoạch; nguồn vốn trong cân đối ngân sách địa phương đạt khoảng 47,09% kế hoạch. Riêng dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Lũy kế giải ngân đạt 72,93% kế hoạch.

- Mặc dù bị ảnh hưởng của tình hình thế giới bất ổn giữa Nga và Ukraina, giá xăng dầu và nguyên vật liệu sản xuất tăng cao nhưng tình hình xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp trên thị trường thế giới vẫn đang tăng, một số nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng cao như: cà phê, cao su, hàng dệt may, giày dép, linh kiện điện tử,…, kết quả 9 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu đạt 19.342,42 triệu USD, tăng 20,17% so cùng kỳ; kim ngạch nhập khẩu đạt 15.062,69 triệu, tăng 4,89% so cùng kỳ; giá trị xuất siêu trên địa bàn tỉnh đạt 4.280 triệu USD.

- Thu hút đầu tư trong nước cấp mới 08 dự án trong khu công nghiệp với tổng vốn đăng ký là 810,1 tỷ đồng (so với cùng kỳ năm 2021, bằng 33% về số dự án cấp mới và bằng 7,7% về vốn đăng ký cấp mới). Lũy kế đến ngày 30/9/2022, số dự án đầu tư trong nước còn hiệu lực là 1.073 dự án với số vốn 305.778 tỷ đồng. Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) cấp mới 34 dự án với tổng vốn đăng ký 376,9 triệu USD (so với cùng kỳ năm 2021 bằng 76% về số dự án và tăng 03% về vốn đăng ký cấp mới). Lũy kế đến ngày 30/9/2022, số dự án còn hiệu lực là 1.551 dự án với số vốn là 33,05 tỷ USD. 

- Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 3.316 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký khoảng 26.457,4 tỷ đồng (so với cùng kỳ năm 2021, tăng 49,6% về số lượng doanh nghiệp thành lập mới và bằng 57,5% về số vốn thành lập mới).

- Về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã: có 16  Hợp tác xã (HTX) đăng ký thành lập mới, trong đó: có 10 HTX dịch vụ nông nghiệp, 03 HTX dịch vụ vận tải, 02 HTX vệ sinh môi trường và 01 HTX Thương mại dịch vụ. Luỹ kế đến nay, toàn tỉnh có 463 HTX, Quỹ tín dụng nhân dân và Liên hiệp HTX.

- Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn tỉnh 9 tháng đầu năm 2022 đạt 83.851,86 tỷ đồng, tăng 28,61% so cùng kỳ, trong đó vốn khu vực nhà nước đạt 7.766,58 tỷ đồng, tăng 8,02%; vốn ngoài nhà nước đạt 38.457,18 tỷ đồng, tăng 26,18%; vốn đầu tư nước ngoài đạt 37.628 tỷ đồng, tăng 36,68% so cùng kỳ.

- Về công tác lập quy hoạch xây dựng: đối với quy hoạch Vùng huyện Long Thành, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị thảo luận lấy ý kiến chuyên gia, nhà khoa học, các Hội nghề nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước, các tập đoàn, doanh nghiệp đầu tư bất động sản…, đối với quy hoạch chung đô thị, UBND tỉnh đã trình Bộ Xây dựng thẩm định 02 hồ sơ, đến nay, Bộ Xây dựng đã tổ chức họp thẩm định Báo cáo hồ sơ nhiệm vụ điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thành phố Biên Hòa; đối với 02 đô thị còn lại (Đô thị huyện Long Thành và Đô thị mới Nhơn Trạch), UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Xây dựng phối hợp với UBND các huyện hoàn thiện hồ sơ để báo cáo UBND tỉnh trình Bộ Xây dựng thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Công tác lập Quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050: Tỉnh Đồng Nai đã Tổ chức lễ lý kết Hợp đồng tư vấn Quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 với Liên danh do Công ty Roland Berger (Cộng hòa Liên bang Đức) đứng đầu. Hiện nay, đơn vị tư vấn đã hoàn chỉnh báo cáo đầu kỳ để đánh giá hiện trạng toàn bộ các quy hoạch trên địa bàn tỉnh. Dự kiến, đến cuối năm 2022, đầu năm 2023 sẽ hoàn chỉnh Quy hoạch tỉnh để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Có thể nói, đây là Quy hoạch quan trọng nhất từ trước đến nay của tỉnh Đồng Nai, nên Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo rất quyết liệt, lựa chọn đơn vị tư vấn Quốc tế có năng lực kinh nghiệm để thực hiện; làm cơ sở để phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

- Công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường được tập trung thực hiện: tỉnh đã phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 các huyện, thành phố Biên Hòa và thành phố Long Khánh; hướng dẫn các địa phương xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án trên địa bàn; tiếp tục xử lý những vấn đề còn tồn tại trong phương án quản lý khai thác đất công và đất nông, lâm trường. Đối với dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành, đến nay UBND tỉnh Đồng Nai đã bàn giao mặt bằng với tổng diện tích 2.420,88 ha/2.532 ha, đạt 95,61%.

- Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả: UBND tỉnh ban hành Quyết định công nhận 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 77/120 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 15 Khu dân cư kiểu mẫu.

2. Về văn hóa – xã hội; Quốc phòng – an ninh:

Các lĩnh vực văn hóa xã hội, chính sách, an sinh xã hội tiếp tục được triển khai đồng bộ, trong 9 tháng đầu năm 2022 tỉnh đã giải quyết việc làm cho khoảng 67.235 lượt người; ban hành quyết định cho 49.864 người hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng 39,21% so với cùng kỳ; tư vấn giới thiệu việc làm cho 53.767 lao động thất nghiệp; chi trả trợ cấp cho khoảng 12.738 người hưởng chế độ trợ cấp ưu đãi hàng tháng; hỗ trợ cho 1.119 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo vay mới với số tiền 58.361 triệu đồng; ban hành các Chỉ thị về tăng cường công tác phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước trẻ em và Chỉ thị về việc tăng cường các giải pháp bảo vệ, chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch covid - 19 trên địa bàn tỉnh. 

Đối với triển khai thực hiện Chương trình phát triển nhà ở, các dự án cấp nước sạch đô thị và nông thôn: Tỉnh đã ban hành Quyết định phê duyệt Đề án cấp nước sạch tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2025, Kế hoạch thực hiện đảm bảo cấp nước an toàn Khu vực nông thôn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2021-2025; Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Đồng thời, chỉ đạo tiếp tục theo dõi, đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng mới 05 công trình cấp nước tập trung và 11 công trình (giai đoạn chuẩn bị dự án) và Hướng dẫn UBND các địa phương Biên Hòa, Long Khánh, Nhơn Trạch, Long Thành, Trảng Bom lập hồ sơ chủ trương đầu tư  khu đất nhà ở xã hội. Kết quả, dự ước trong 9 tháng đầu năm 2022, tỷ lệ dân số đô thị sử dụng nước sạch theo chuẩn QC02 đạt 86,7%; tỷ lệ dân số ở nông thôn sử dụng nước sạch theo chuẩn QC02 đạt 82,36%; hoàn thành 200 căn nhà ở xã hội.

UBND tỉnh chỉ đạo ngành Giáo dục tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục các bậc học, hoàn thành nhiệm vụ năm học 2021-2022 và chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới 2022-2023; hỗ trợ cho các phòng giáo dục và các trường TH, THCS trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới ở khối lớp 2, lớp 6 và theo dõi các trường tổ chức dạy học trực tiếp đảm bảo phòng chống dịch COVID-19; tổ chức tốt kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023 và kỳ thi trung học phổ thông năm 2022 cấp tỉnh, Kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2022: Tỉ lệ tốt nghiệp THPT (khối THPT và GDTX) là 96,84%; trong đó khối THPT là 99,13%, khối GDTX là 86,94%.

Công tác tư pháp, thanh tra, tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng chống tham nhũng tiếp tục được các ngành quan tâm thực hiện theo quy định, thực hiện công khai minh bạch trên lĩnh vực hoạt động của địa phương, đơn vị theo quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng.

Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, số vụ phạm pháp hình sự giảm, tỷ lệ khám phá các vụ án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt khá; tai nạn giao thông được kiềm giảm cả 03 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2021 (về số vụ, về số người chết và số người bị thương).

3. Chương trình phục hồi phát triển kinh tế của tỉnh: 

- Thực hiện các chính sách cho vay ưu đãi qua Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh: luỹ kế đến ngày 16/9/2022, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh thực hiện giải ngân các chương trình đạt 143.385 triệu đồng với 2.562 khách hàng vay, đạt 75,1% kế hoạch được giao (Chương trình cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì mở rộng việc làm từ nguồn vốn ngân hàng chính sách xã hội huy động, Cho vay Chương trình nhà ở xã hội, Cho vay học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ  học tập trực tuyến; Chương trình đối với các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập).

- Về miễn giảm thuế, phí, lệ phí; gia hạn thời hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt và tiền thuê đất trong năm 2022: Tính đến ngày 31/8/2022, Cục Thuế tỉnh Đồng Nai đã tiếp nhận và giải quyết giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ cho 10.766 người nộp thuế với số tiền thuế Giá trị Gia tăng được giảm trên 3.076 tỷ đồng; tiếp nhận 253 đơn gia hạn theo Nghị định số 34/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ về gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2022.

- Về hỗ trợ lãi suất 2% từ nguồn ngân sách nhà nước 40.000 tỷ đồng theo Nghị định 31/2022/NĐ-CP của Chính phủ: đến ngày 31/8/2022, đã giải ngân cho 09 khách hàng hoạt động trong lĩnh vực hàng không, vận tải kho bãi, nông, lâm nghiệp và thủy sản, công nghiệp chế biến, chế tạo với doanh số cho vay được hỗ trợ lãi suất đạt 25,240 tỷ đồng, dư nợ được hỗ trợ lãi suất đạt 25,240 tỷ đồng.

 - Về chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động (Theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ): Tính đến ngày 19/9/2022, UBND các huyện, thành phố đã phê duyệt hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho người lao động của 4.089 doanh nghiệp với 341.765 lao động (có 300.625 lao động hưởng chính sách đang làm việc tại doanh nghiệp; 41.140 lao động hưởng chính sách quay trở lại thị trường lao động) với tổng số tiền hỗ trợ trên 442,11 tỷ đồng.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Những điểm nổi bật kinh tế tỉnh Đồng Nai 9 tháng đầu năm 2022:

Một là, các ngành, lĩnh vực chủ yếu tiếp tục tăng trưởng tốt: sản xuất công nghiệp có tín hiệu phục hồi nhanh, các ngành sản xuất ổn định, xu hướng phát triển tích cực, nhất là một số ngành sản xuất chủ lực giữ vai trò quan trọng, tiếp tục là “lực kéo” cho tăng trưởng của toàn ngành công nghiệp; Sản xuất nông nghiệp diễn ra trong điều kiện thời tiết thuận lợi, giá trị sản xuất nông lâm ngư nghiệp tăng so với cùng kỳ. Dự ước 9 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ 2021: chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,83%; tổng số đàn heo tăng 5,51%, đàn gà tăng 6,44%.

Hai là, hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ đang từng bước phục hồi và có nhiều khởi sắc, nhu cầu vận chuyển hàng hóa phục vụ sản xuất tăng, nhu cầu du lịch, đi lại của người dân tăng mạnh. So với cùng kỳ năm 2021: Doanh thu vận tải, dịch vụ kho bãi, hỗ trợ vận tải tăng 39,02%, doanh thu du lịch tăng 103%...

Ba là; tình hình xuất nhập khẩu có nhiều tín hiệu khả quan, một số nhóm hàng như: cà phê, hàng dệt may, giày dép, linh kiện điện tử,… có kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng cao, góp phần tạo giá trị xuất siêu khá trong hoạt động xuất nhập khẩu của tỉnh. Dự ước cán cân xuất nhập khẩu của tỉnh 9 tháng đầu năm đạt khoảng 4,21 tỷ USD. 

Bốn là, tiến độ thu ngân sách nhà nước đạt khá, đạt khoảng 88% so với dự toán giao đầu năm, trong đó thu nội địa đạt khoảng 80% dự toán năm. Công tác chỉ đạo giải ngân vốn đầu tư công được tập trung thực hiện, tỉnh đã thành lập Tổ công tác giải ngân vốn đầu tư công.

Năm là, Môi trường kinh doanh tiếp tục được cải thiện, số doanh nghiệp thành lập mới 3.142 doanh nghiệp; Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2021, Đồng Nai xếp hạng khá.

Sáu là, công tác văn hoá, xã hội, giáo dục đào tạo, được các ngành, địa phương triển khai hiệu quả: hoạt động thông tin, tuyên truyền, văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch diễn ra sôi động, phong phú; dịch bệnh Covid-19 tiếp tục được kiểm soát tốt, số ca mắc mới, số ca nặng giảm. Đã hoàn thành tiêm trên 8,4 triệu liều vắc-xin cho người dân trên địa bàn, trong đó tỷ lệ bao phủ vắc xin COVID-19: Mũi 1 và Mũi 2 xấp xỉ đạt 100%; Mũi 3: 57,80%; Mũi 4 (trên tổng số người khuyến cáo tiêm theo hướng dẫn của Bộ Y tế): 67,14%; bảo đảm cung ứng đầy đủ, kịp thời và ngày càng chủ động hơn thuốc điều trị Covid-19. Công tác an sinh xã hội được triển khai tích cực, đời sống người dân được đảm bảo, các chính sách hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp, học sinh, sinh viên và người dân theo Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế được các ngành, địa phương tâp trung, nỗ lực thực hiện, bước đầu phát huy hiệu quả.

Bảy là, Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, số vụ phạm pháp hình sự giảm, tỷ lệ khám phá các vụ án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt khá; Công tác bảo đảm, trật tự an toàn giao thông được kiềm chế kéo giảm về số vụ, số người chết, số người bị thương so với cùng kỳ.

2. Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội những tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh vẫn còn những khó khăn, hạn chế: 

Tình hình sản xuất công nghiệp của các doanh nghiệp bắt đầu chững lại trong quý III/2022 do chuỗi cung ứng hàng hoá có nguy cơ gián đoạn, đặc biệt cung ứng nguyên nhiên vật liệu, do chịu ảnh hưởng bất ổn về chính trị giữa Nga và Ukraina diễn biến phức tạp, giá nhiều loại hàng hóa, dịch vụ mặc dù đã giảm nhưng vẫn ở mức cao; việc xuất khẩu gặp nhiều khó khăn, một số ngành đang đối mặt với tình trạng đơn hàng giảm, thiếu việc làm, cho công nhân nghỉ việc,…

Công tác lập, trình phê duyệt điều chỉnh các quy hoạch chung đô thị ở một số địa phương và quy hoạch phân khu tại đô thị Biên Hoà, Nhơn Trạch còn chậm chưa đảm bảo thời gian và đáp ứng cho việc quản lý và kêu gọi đầu tư. Nhiều khu vực đô thị còn thiếu quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị, quy chế quản lý kiến trúc đô thị chưa được lập đầy đủ theo quy định; gây khó khăn trong công tác quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng. 

Kết quả thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài, giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp so với cùng kỳ. Việc triển khai phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng phòng hộ, đặc dụng còn gặp một số khó khăn, vướng mắc do chưa có quy định cụ thể; việc kêu gọi thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn còn gặp nhiều khó khăn.

Tiến độ triển khai các dự án chống ngập, sắp xếp lồng bè trên hồ Trị An vẫn và việc cụ thể hoá Kế hoạch của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp theo hướng hữu cơ gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ sản phẩm đến năm 2025” của các địa phương còn chậm so với kế hoạch đề ra.

Vẫn còn tình trạng tự ý phân lô bán nền, sử dụng đất không đúng mục đích, không tuân thủ theo quy hoạch đã được phê duyệt; việc rà soát, xử lý các tồn tại liên quan đến đất nông, lâm trường, đất quốc phòng, đặc biệt là lập phương án sử dụng đất đối với các khu đất thu hồi bàn giao địa phương quản lý thực hiện còn chậm. Việc triển khai các hạng mục hạng mục xử lý, tái chế chất thải của các chủ đầu tư khu xử lý chất thải chưa đảm bảo tiến độ đề ra; việc lập thủ tục đấu thầu xử lý rác sinh hoạt còn khó khăn; nhiệm vụ phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn chưa tạo được thói quen hành vi thực hiện phân loại rác hàng ngày cho người dân.

Việc triển khai thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh được các Sở, ngành, UBND các huyện và các đơn vị của tỉnh tâp trung, nỗ lực thực hiện, bước đầu phát huy hiệu quả. Tuy nhiên việc triển khai một số nhiệm vụ liên quan đến thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp người dân còn chậm, chưa đảm bảo yêu cầu của Chương trình.

Công tác quản lý nhà nước về phòng, chống tệ nạn xã hội gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là cai nghiện ma tuý tại gia đình, cộng đồng, đến nay trên địa bàn tỉnh chưa có cơ sở cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng được công bố đủ điều kiện quy định tại Nghị định 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 của Chính phủ. 

Mặc dù công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em được các ngành, các cấp quan tâm triển khai thực hiện, tuy nhiên tình trạng trẻ em bị tai nạn thương tích (trẻ em bị tử vong do đuối nước) và xâm hại vẫn còn cao. Nguyên nhân là do môi trường sống xung quanh của trẻ vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đặc biệt là thiếu sự quan tâm, giám sát của phụ huynh và người chăm sóc trẻ em.

Tỷ lệ lao động qua đào tạo có văn bằng, chứng chỉ còn thấp. Số lượng các cơ sở đào tạo nghề bậc trung cấp và ngắn hạn chưa đáp ứng nhu cầu người học. Công tác phát triển xã hội hóa cơ sở giáo dục nghề nghiệp còn gặp nhiều khó khăn do quy định về quy hoạch, thủ tục cấp phép.

Số người tham gia Số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần trên địa bàn tỉnh đang có chiều hướng gia tăng, đặc biệt là sau khi bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Công tác phát triển, thu hút đối tượng tham gia BHXH tự nguyện chưa thu hút được nhiều đối tượng tham gia, do loại hình này người tham gia chỉ được hưởng 02 chế độ hưu trí và tử tuất.

Các nhiệm vụ chuyển đổi số chưa được quan tâm thực hiện tạo động lực thúc đẩy phát triển.

 III. Một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong 3 tháng cuối năm 2022

Trước diễn biến tình hình trong nước và quốc tế, nhằm khắc phục những khó khăn, hạn chế và đồng thời để đảm bảo hoàn thành việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2022 theo Nghị quyết của Tỉnh uỷ, Hội đồng Nhân dân tỉnh; các Sở ban ngành, địa phương của tỉnh chú trọng thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong 3 tháng cuối năm 2022, như sau:

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra của năm 2022 tại các Nghị quyết Chính phủ, Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh. Bên cạnh đó, tập trung triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 121/NQ-CP ngày 11/9/2022 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2022. 

2. Thực hiện quyết liệt, hiệu quả hơn nữa Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh: Sở Lao động, Thương binh và xã hội, Cục thuế tỉnh, Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh; Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh; Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung đẩy nhanh triển khai thực hiện các nhiệm vụ về đảm bảo an sinh xã hội; hỗ trợ phục hồi doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh theo tinh thần của Nghị quyết 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về phục hồi kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

3. Chỉ đạo Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bản tỉnh quản lý bảo đảm đủ thuốc, trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 778/CĐ-TTg ngày 5/9/2022. Tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19, trong đó chú trọng truyền thông về hiệu quả của việc tiêm vắc xin trong phòng chống dịch bệnh tăng sự đồng thuận của người dân. Tăng cường chỉ đạo Trung tâm Y tế các huyện, thành phố giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh sốt xuất huyết và các dịch bệnh khác trên địa bàn, tập trung rà soát các điểm nóng về sốt xuất huyết, tiến hành các chiến dịch diệt lăng quăng và phun hóa chất diện rộng liên tục tại các điểm nóng. Tăng cường phân tuyến điều trị bệnh nhân Sốt xuất huyết phù hợp, hạn chế chuyển tuyến và hạn chế số ca chuyển nặng và tử vong. 

4. Tiếp tục chủ động, phối hợp với đơn vị tư vấn để đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đảm bảo tiến độ theo các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại  các Nghị quyết 64/NQ-CP ngày 6 tháng 5 năm 2022 của Chính phủ về thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch kể từ khi Luật Quy hoạch có hiệu lực thi hành và một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch thời kỳ 2021 – 2030 về việc hoàn thiện thủ tục, hồ sơ trình một số dự án Luật; Nghị quyết số 108/NQ-CP ngày 26/8/2022 thực hiện Nghị quyết số 61/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch và một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập và nâng cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021 – 2030 và văn bản số 760/TTg-CN ngày 31/8/2022 về kế hoạch và tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch thời kỳ 2021-2030.

5. Tập trung thực hiện các giải pháp quyết liệt, mạnh mẽ thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công theo Nghị quyết số 124/NQ-CP ngày 15/9/2022 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2022. Đẩy mạnh công tác hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh và giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh. 

6. Tiếp tục phối hợp ngành thuế triển khai và thực hiện tốt các giải pháp thu ngân sách nhà nước theo kế hoạch. Đẩy mạnh khai thác các nguồn thu nội địa, các nguồn thu từ đất; quản lý chặt chẽ nguồn thu, chống thất thu ngân sách, tăng cường thu hồi nợ thuế; triển khai có hiệu quả công tác cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào các lĩnh vực thu, tăng cường hỗ trợ, giải đáp vướng mắc, khó khăn tạo điều kiện để các doanh nghiệp thực hiện tốt việc kê khai nộp thuế. Kiểm soát chặt chẽ các khoản chi ngân sách, thường xuyên kiểm tra về thực hiện chế độ, chính sách, tiêu chuẩn, định mức ở các đơn vị sử dụng ngân sách.

7. Đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư, tháo gỡ khó khăn để doanh nghiệp triển khai dự án, đi đôi với thường xuyên tiến hành kiểm tra, rà soát tiến độ từng dự án trên địa bàn huyện, thành phố nhưng nhà đầu tư không thực hiện hoặc thực hiện chậm tiến độ, qua đó thu hồi các dự án kéo dài đã lâu, tạo quỹ đất tiếp tục kêu gọi nhà đầu tư có năng lực, đầu tư đúng định hướng của tỉnh.

- Rà soát quy hoạch, quỹ đất, nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương, đăng ký, danh mục dự án kêu gọi đầu tư của huyện về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh phê duyệt làm cơ sở kêu gọi các nhà đầu tư trong nước, nước ngoài quan tâm đầu tư. 

- Lập hồ sơ đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND tỉnh trên địa bàn huyện để đề xuất UBND tỉnh cấp Quyết định chủ trương đầu tư làm cơ sở đấu giá quyền sử dụng đất hoặc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định.

- Đối với các dự án nhà ở xã hội trên quỹ đất hiện địa phương đang quản lý, cần sớm hoàn thiện hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư theo Luật Đầu tư để gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt, ít nhất mỗi địa phương 01 dự án nhà ở xã hội được phê duyệt trong năm 2022.

8. Tiếp tục theo dõi chặt chẽ thị trường, giá cả; tăng cường triển khai hiệu quả và giám sát thực hiện các biện pháp kê khai giá, niêm yết giá; công khai thông tin về giá (xăng dầu, vật liệu xây dựng, vật tư nông nghiệp, giá cước vận tải sách giáo khoa, dịch vụ khám chữa bệnh…). Thực hiện đồng bộ các giải pháp khai thông, thúc đẩy phát triển mạnh mẽ thị trường trong nước gắn với tăng cường quản lý thị trường, xử lý nghiêm các hành vi găm hàng, đầu cơ, thao túng giá hàng hóa, dịch vụ bất hợp lý.

9. Thực hiện tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về thủ tục đất đai, đầu tư để đẩy nhanh tiến độ sắp xếp các cơ sở giết mổ tập trung trên địa bàn tỉnh. Theo dõi, kiểm tra công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa lũ 2022. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến cáo người dân trong vùng nuôi cá bè trước, trong mùa mưa lũ 2022; Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý, bảo vệ rừng và phát triển rừng, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vụ vi phạm; tập trung triển khai kế hoạch trồng rừng, trồng cây xanh năm 2022. Tập trung đôn đốc các địa phương còn lại khẩn trương hoàn thành Kế hoạch, chương trình cụ thể hoá Kế hoạch của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp theo hướng hữu cơ gắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ sản phẩm đến năm 2025”

10. Tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội của tỉnh; chủ động phát hiện, ngăn chặn, xử lý các đối tượng đăng tải thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh. Tập trung tấn công, trấn áp các loại tội phạm, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật. Triển khai các giải pháp nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn, ùn tắc giao thông, đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy; chủ động lực lượng, phương tiện, phương án sẵn sàng ứng phó, tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh.

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch​

 
 

Các tin khác

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Nguyễn Hữu Nguyên - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai 
ĐT: 0251.3822505  - Email: skhdt@dongnai.gov.vn​