Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Chuyển đối số đồng hành và phát triển cùng tỉnh Đồng Nai
Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 09-11
BÁO CÁO TÓM TẮT Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 10 và 10 tháng năm 2022 của tỉnh Đồng Nai. (Tài liệu họp giao ban 4 bên ngày 8 tháng 11 năm 2022)

 

​     Trong tháng 10, tình hình kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp tác động ảnh hưởng đến nước ta ở nhiều lĩnh vực, ở trong nước và trong Tỉnh các hoạt động kinh tế - xã hội tiếp tục phục hồi tích cực, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Tỉnh ủy, sự đồng hành, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, người dân, doanh nghiệp; UBND tỉnh, các Sở ban ngành và địa phương đã điều hành linh hoạt, hiệu quả trọng tâm các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trên tất cả các lĩnh vực… Qua đó, tình hình kinh tế xã hội tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2022 của tỉnh phục hồi tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng, cụ thể như sau:

 

1. Lĩnh vực kinh tế:

     - Hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng vẫn gặp nhiều khó khăn, chưa có tín hiệu cải thiện. Một số doanh nghiệp có quy mô lớn thuộc các ngành giày da, may mặc, dệt… tiếp tục điều chỉnh quy mô sản xuất, cho công nhân làm việc luân phiên, nghỉ ngày thứ Bảy và Chủ Nhật; một số phân xưởng tạm dừng hoạt động …do chưa có đơn hàng. Dự ước chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 10/2022 tăng 1,34% so với tháng trước. Luỹ kế, chỉ số sản xuất công nghiệp 10 tháng đầu năm tăng 8,06% so cùng kỳ (Trong khi cả nước Chỉ số IIP tăng 9%, Bình Dương tăng 19,7%, thành phố Hồ Chí Minh tăng 17,4%, Bà Rịa- Vũng Tàu tăng 6,92%.)

    - Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản diễn ra trong điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi cho sinh trưởng và phát triển của cây trồng, vật nuôi, các trang trại chăn nuôi có quy mô lớn tiếp tục tái đàn để kịp cung cấp sản lượng dịp cuối năm, đến thời điểm cuối tháng 10/2022 ước tính tổng số đàn heo (không tính heo con chưa tách mẹ) khoảng 2,56 triệu con, tăng 5,35% so cùng kỳ; tổng đàn gia cầm trên 28,3 triệu con, tăng 5,43% so cùng kỳ, trong đó tổng đàn gà khoảng trên 26,6 triệu con… 

   - Tổng thu ngân sách nhà nước 10 tháng khoảng 57.156,8 tỷ đồng, đạt 103% dự toán, tăng 1% so cùng kỳ. Đồng Nai là tỉnh có thu ngân sách cao thứ 5 của cả nước sau (TP.HCM 392.790 tỷ đồng, Hà Nội 294.800 tỷ đồng, Bà Rịa –  Vũng Tàu 94.000 tỷ đồng , Hải phòng 86.685,3 tỷ đồng) Trong đó: Thu nội địa khoảng 37.869 tỷ đồng, đạt 98% dự toán, bằng 95% so cùng kỳ (Nếu loại trừ thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết thì thu nội địa khoảng 31.691 tỷ đồng, đạt 91% dự toán, bằng 94% so cùng kỳ); Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu: khoảng 19.287,8 tỷ đồng, đạt 117% so dự toán, tăng 16% so cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương 10 tháng khoảng 16.991,7 tỷ đồng, đạt 75% so với dự toán giao đầu năm, đạt 69% so với dự toán điều chỉnh và tăng 17% so với cùng kỳ. Trong đó: Chi đầu tư phát triển 5.628,7 tỷ đồng, đạt 66% so với dự toán giao đầu năm, đạt 61% so với dự toán điều chỉnh và tăng 42% so với cùng kỳ; Chi thường xuyên trên 10.613 tỷ đồng, đạt 79% so với dự toán giao đầu năm, đạt 74% so với dự toán điều chỉnh và tăng 1% so với cùng kỳ.

   - Tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2022 (tính đến ngày 25/10/2022) tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch 2022 sau điều chỉnh khoảng  52,67%, trong đó: đối với nguồn vốn ngân sách địa phương đạt 53,78% (ngân sách tỉnh đạt 50,66% kế hoạch, ngân sách huyện đạt 58,9% kế hoạch); đối với nguồn ngân sách Trung ương là 50,17%.

   - Thương mại dịch vụ năm 2022 từng bước phục hồi và có nhiều khởi sắc: 10 tháng đầu năm, dự ước tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 232.684,9 tỷ đồng, tăng 23,9% so cùng kỳ. Tổng lượt khách đến tham quan và lưu trú đạt 2,2 triệu lượt, tăng 1,2 lần so với cùng kỳ năm 2021, đạt 50% so với cùng kỳ năm 2019; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 1200 tỷ đồng, tăng 1,24 lần so với cùng kỳ năm 2021, đạt 74,6 % so với cùng kỳ năm 2019. 

    - Chỉ số giá bình quân 10 tháng năm 2022, tăng 3,14% so với cùng kỳ năm trước, trong đó có 01 nhóm có chỉ số giá giảm là nhóm bưu chính viễn thông giảm 1,32% (do các thiết bị điện thoại giảm 3,97%).

    - Kim ngạch xuất khẩu tháng 10 năm 2022 đạt 1,83 tỷ USD, tăng 2,3% so tháng trước và tăng 28,7% so với cùng kỳ.  Lũy kế 10 tháng kim ngạch xuất khẩu ước đạt trên 20,7 tỷ USD, tăng 18,6% so với cùng kỳ (Cả nước đạt 312,82 tỷ USD, TP. Hồ Chí Minh 40,8 tỷ USD; Bình Dương 29 tỷ USD...). Kim ngạch nhập khẩu tháng 10 ước đạt trên 1,3 tỷ USD, tăng 1,5% so tháng trước và tăng 9,65% so tháng cùng kỳ; lũy kế 10 tháng kim ngạch nhập khẩu ước đạt 16,1  tỷ USD, tăng 3,19% so cùng kỳ.  Dự ước 10 tháng đầu năm 2022, giá trị xuất siêu trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 4,68 tỷ USD.

    - Thu hút đầu tư trong nước (chưa bao gồm các dự án trúng đấu giá, đấu thầu) đạt khoảng 2.213 tỷ đồng, bằng 15,6% so với cùng kỳ (cùng kỳ năm 2021 đạt 14.200 tỷ đồng). Trong đó: cấp mới 08 dự án (chủ yếu trong khu công nghiệp) với tổng vốn đăng ký là 810,1 tỷ đồng, bằng 7,7% về vốn đăng ký cấp mới so với cùng kỳ; có 10 dự án tăng vốn với số vốn bổ sung là 1.402,97 tỷ đồng. Lũy kế đến ngày 20/10/2022, số dự án còn hiệu lực là 1.073 dự án với số vốn 305.778 tỷ đồng.

    - Thu hút đầu tư từ khu vực nước ngoài đến ngày 20/10/2022 đạt khoảng 997 triệu USD, bằng 90% so với cùng kỳ. Trong đó, cấp mới 36 dự án với tổng vốn đăng ký 381,08 triệu USD (so với cùng kỳ năm 2021 bằng 77% về số dự án và tăng 03% về vốn đăng ký cấp mới). Lũy kế đến ngày 25/10/2022, số dự án còn hiệu lực là 1.549 dự án với số vốn 33,11 tỷ USD. (Cả nước 22,46 tỷ USD, TP. Hồ Chí Minh 3,42 tỷ USD, Bình Dương 2,85 tỷ USD, Quảng Ninh 2,19 tỷ USD, Bà Rịa – Vũng Tàu 440 triệu USD...)

    - Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới 3.664 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký khoảng 28.436,9 tỷ đồng (so với cùng kỳ năm 2021, tăng 49,4% về số lượng doanh nghiệp thành lập mới và bằng 59,9% về số vốn thành lập mới).

     - Công tác lập Quy hoạch tỉnh Đồng Nai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050: Ngày 1/11/2022, Đơn vị tư vấn đã báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ dự thảo Báo cáo đầu kỳ đánh giá hiện trạng toàn bộ các quy hoạch trên địa bàn tỉnh. Dự kiến, đến cuối năm 2022, đầu năm 2023 sẽ hoàn chỉnh Quy hoạch tỉnh để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

     - Công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường được tập trung triển khai thực hiện, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi, kịp thời hướng dẫn các địa phương xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án trên địa bàn; tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, đến nay, UBND tỉnh Đồng Nai đã bàn giao mặt bằng giai đoạn 1 khoảng  2.459 ha trên tổng số 2.532 ha mặt bằng, đạt 97,12%.

     - Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả, toàn tỉnh hiện có toàn tỉnh có 77/120 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 18 Khu dân cư kiểu mẫu.

     2. Về văn hóa – xã hội; Quốc phòng – an ninh:

    Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm, công tác phòng chống dịch gắn với đảm bảo an sinh xã hội, đời sống nhân dân tiếp tục được chú trọng. Trong 10 tháng đầu năm 2022, tỉnh đã giải quyết việc làm cho khoảng 73.214 lượt người, tăng 39,53% so với cùng kỳ; ban hành quyết định cho 55.773 người hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng 39,21% so với cùng kỳ; tư vấn giới thiệu việc làm cho 58.625 lao động thất nghiệp; chi trả trợ cấp cho 127.457 người hưởng chế độ trợ cấp ưu đãi với kinh phí 234.213,1 triệu đồng; hỗ trợ cho 1.301 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo vay mới với số tiền 67.937 triệu đồng. Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh đã thực hiện hỗ trợ cho 2.577 khách hàng vay với số tiền trên 150  tỷ đồng, đã giải ngân đạt 78,7% kế hoạch; UBND các huyện, thành phố đã phê duyệt hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 29/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ của 4.089 doanh nghiệp với 341.790  lao động với tổng số tiền hỗ trợ là 442,15 tỷ đồng. 

     Công tác giáo dục và quản lý khoa học và công nghệ tiếp tục triển khai thực hiện theo kế hoạch, như: kiểm tra công tác tổ chức dạy học văn hóa cấp THPT trong các trường trung cấp và cao đẳng nghề trên địa bàn; tổ chức thi, chấm thi đội dự tuyển học sinh giỏi lớp 12 và chuẩn bị điều kiện thi thành lập đội tuyển học sinh giỏi lớp 12.  Tiếp tục, theo dõi, quản lý các nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ, Tỉnh, cơ sở đã được phê duyệt và đang triển khai.

    Công hoạt động thông tin, tuyên truyền, văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch diễn ra sôi động, phong phú; dịch bệnh Covid-19 tiếp tục được kiểm soát tốt, số ca mắc mới, số ca nặng giảm. Tính đến ngày 06/11/2022, Tỉnh đã triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 49 (37.440 liều, hạn sử dụng 30/11/2022), hiện còn 15.918  liều đang được triển khai tiêm. Tỷ lệ tiêm vắc xin COVID-19, đạt: Mũi 1 và Mũi 2 xấp xỉ đạt 100%; Mũi 3: 59,24%; Mũi 4 (trên tổng số người khuyến cáo tiêm theo hướng dẫn của Bộ Y tế): 71,66%; bảo đảm cung ứng đầy đủ, kịp thời và ngày càng chủ động hơn thuốc điều trị Covid-19. 

     Bên cạnh công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, công tác phòng chống dịch bệnh khác như: Sốt xuất huyết; Sởi, Tay chân miệng; Sốt rét… được Ngành y tế tập tung triển khai đồng bộ. Tính đến ngày 06/11/2022, toàn tỉnh ghi nhận 25.688 ca mắc sốt xuất huyết nhập viện (trong đó trẻ em ≤ 15t là 15.142 ca, chiếm tỷ lệ 59%), tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm 2021 (6.269 ca). Số ca nhập viện do mắc sốt xuất huyết tăng ở 11/11 địa phương trong tỉnh so với cùng kỳ năm 2021. Cao nhất Biên Hòa (10.835 ca), thấp nhất Cẩm Mỹ (604 ca). Trong đó, đã có 19 ca tử vong (05 ca trẻ em ≤ 15t, chiếm tỷ lệ 26%) tăng 18 ca so với cùng kỳ năm 2021 (01 ca). Cao nhất Biên Hòa (06 ca), tiếp đến Trảng Bom (05 ca).

    Công tác tư pháp, thanh tra, tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng chống tham nhũng tiếp tục được chú trọng; quốc phòng an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; hoạt động đối ngoại hợp tác quốc tế được đẩy mạnh.

Phòng Tổng hợp, Quy hoạch.​
 

Các tin khác

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Nguyễn Hữu Nguyên - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai 
ĐT: 0251.3822505  - Email: skhdt@dongnai.gov.vn​