Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Kỷ niệm 92 năm truyền thống công tác dân vận của Đảng và 23 năm ngày dân vận cả nước 15/10/1999 - 15/10/2022
Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 09-11
Ngày Chuyển đổi số Quốc gia 10-10-2022
Thông tin tuyên truyền cải cách hành chính Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2023

Ngày 03/02/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Kế hoạch số 62/KH-SKHĐT kế hoạch thông tin tuyên truyền cải cách hành chính của Sở.

* Mục tiêu tuyên truyền

- Tăng cường phối hợp, chia sẻ thông tin về tình hình triển khai, kết quả thực hiện cải cách hành chính với các cơ quan báo chí, truyền thông giúp cho cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân hiểu và tham gia tích cực công tác cải cách hành chính;

- Đưa việc tuyên truyền cải cách hành chính vào hoạt động thường xuyên trên các trang thông tin điện tử của Sở;

- Đổi mới tư duy, lề lối, phương thức làm việc và hành động sáng tạo; nâng cao kỷ cương, nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính;

- Tăng cường trách nhiệm của cơ quan trong giải quyết các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp; công khai kết quả giải quyết phản ánh kiến nghị trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Tổng đài Dịch vụ công 1022 của tỉnh;

- Nâng cao mức độ tiếp cận thông tin, tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp trong việc triển khai công tác cải cách hành chính, giám sát cải cách hành chính của tỉnh, tích cực sử dụng dịch vụ công trực tuyến, đóng góp ý kiến để cải thiện chất lượng dịch vụ hành chính công của tỉnh;

- Đẩy mạnh thực hiện chính quyền điện tử hướng đến chính quyền số; thúc đẩy người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến đạt hiệu quả cao; nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến song song với chỉ số cải cách hành chính;

- Nhân rộng các gương điển hình, các cách làm cải cách hành chính có hiệu quả thiết thực.

* Nội dung tuyên truyền

- Tiếp tục thông tin, tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính;

- Tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của cải cách hành chính đến sự phát triển kinh tế - xã hội;

- Vai trò, trách nhiệm của cấp ủy đảng, của người đứng đầu cơ quan đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính;

- Tuyên truyền các mục tiêu, nội dung trọng tâm Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ; Chương trình cải cách hành chính của tỉnh giai đoạn 2021-2030 theo Quyết định số 3183/QĐ-UBND ngày 09/9/2021 của UBND tỉnh; Kế hoạch số 282/KH-UBND ngày 29/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai năm 2023 và Kế hoạch cải cách hành chính của các đơn vị, địa phương năm 2023;

- Các nội dung về cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính, việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, việc rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức, sắp xếp lại các cơ quan, tổ chức, đơn vị; tình hình, kết quả triển khai cải cách công vụ; các nội dung xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin cải cách hành chính;

- Các quy định về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm, đạo đức của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, gắn với kỷ luật, kỷ cương hành chính nhất là trong giải quyết các công việc liên quan đến người dân; quy tắc ứng xử, văn hóa giao tiếp, tác phong, thái độ phục vụ nhân dân;

- Các nội dung thực hiện văn hóa công vụ, văn hóa công sở và quy tắc ứng xử của công chức, viên chức; quy chế làm việc; tuyên truyền Luật phòng, chống tham nhũng; các nội dung phát động thi đua trong thực hiện cải cách hành chính;

- Bộ thủ tục hành chính, danh mục các dịch vụ công đã công bố theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh (nội dung TTHC; cách tra cứu, tìm hiểu các TTHC; khai thác sử dụng các biểu mẫu...); kết quả giải quyết thủ tục hành chính; các tiện ích tra cứu thông tin giải quyết TTHC;

- Hướng dẫn, khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích; thanh toán trực tuyến; hướng dẫn cài đặt và sử dụng các dịch vụ số và tương tác với chính quyền qua các nền tảng số;

- Các kênh, địa chỉ tiếp nhận, kết quả xử lý các góp ý, phản ánh, kiến nghị, giải đáp vướng mắc thông qua các đường dây nóng.

- Các thông tin về dự án đầu tư; các quy định, chính sách có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, phòng chống tham nhũng, hỗ trợ khởi nghiệp, các chương trình, chính sách an sinh, phúc lợi xã hội…

- Tình hình triển khai, các giải pháp nâng cao và kết quả thực hiện các chỉ số: Chỉ số cải cách hành chính (PAR Index); Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS); Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công (PAPI); Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và các chỉ số khác.

- Thông tin, tuyên truyền về các cuộc điều tra, khảo sát người dân và doanh nghiệp.

- Tuyên truyền, biểu dương các mô hình, cá nhân, tập thể tiên tiến trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; các điển hình tốt, tấm gương cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có trách nhiệm cao, tinh thần, thái độ chuẩn mực và tận tụy trong phục vụ nhân dân.

- Những kết quả đạt được và những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân cũng như tình hình triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính của Sở.

- Tuyên truyền các nội dung về cải cánh hành chính theo chỉ đạo của Lãnh đạo tỉnh.

* Hình thức tuyên truyền

- Tổ chức các chương trình thực tế đối thoại trực tiếp lãnh đạo Sở giải đáp những khó khăn, vướng mắc của người dân, doanh nghiệp về những vấn đề liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính, cải cách hành chính được thực hiện tại địa phương.

- Xây dựng chuyên mục, tin, bài viết, video clip, thông tin để đăng tải, tuyên truyền trên các trang thông tin điện tử của Sởphát trên các màn hình chờ tại sảnh cơ quan, chú trọng các video sinh động, trực quan, nội dung tuyên truyền, dễ hiểu, dễ nhớ.

- Thông qua các tờ xếp hướng dẫn, sổ tay nghiệp vụ, ấn phẩm truyền thông, áp phích liên quan đến cải cách hành chính, phù hợp với từng mục tiêu, yêu cầu củacác lĩnh vực.

- Niêm yết công khai các thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, hình thức công khai rõ ràng, đúng quy định, thuận lợi cho việc tìm hiểu, tra cứu thông tin; chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin;

- Thông qua Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Đồng Nai, đài truyền thanh và các phương tiện thông tin khác.

- Tổ chức các hội nghị, các buổi tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ, đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức về công tác cải cách hành chính tại Sở để trao đổi, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp.

- Thông qua cuộc thi, tọa đàm về cải cách hành chính, chương trình cổ động về văn hóa công vụ.

- Trao đổi kinh nghiệm với các địa phương trong và ngoài tỉnh để cập nhật, bổ sung kiến thức cải cách hành chính phục vụ địa phương.

- Thông qua các hoạt động của tổ chức Đảng, Đoàn thể, Hội quần chúng, Tổ công nghệ số cộng đồng…

- Thông qua các hình thức và kênh thông tin phù hợp khác.

Văn phòng Sở

 

Các tin khác

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Nguyễn Hữu Nguyên - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai 
ĐT: 0251.3822505  - Email: skhdt@dongnai.gov.vn​