Thứ 6 - 26/02/2016
Màu đỏ Màu xanh nước biển Màu vàng Màu xanh lá cây
Kỷ niệm 92 năm truyền thống công tác dân vận của Đảng và 23 năm ngày dân vận cả nước 15/10/1999 - 15/10/2022
Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 09-11
Ngày Chuyển đổi số Quốc gia 10-10-2022
Kế hoạch rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính tại Sở kế hoạch và Đầu tư năm 2023

 

​        Thực hiện Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 12/01/2023 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2023. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng Kế hoạch số 65/KH-SKHĐT ngày 06/02/2023 về rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính năm 2023 tại Sở.

* Mục đích của Kế hoạch:

- Rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, thành phần hồ sơ và tối ưu hóa quy trình giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin; bãi bỏ các rào cản hạn chế quyền tự do kinh doanh, cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường đầu tư kinh doanh, bảo đảm cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng, minh bạch theo mục tiêu Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ.

- Rà soát các quy định, thủ tục hành chính/nhóm thủ tục hành chính nhằm kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ những quy định, thủ tục hành chính, các thành phần hồ sơ, mẫu đơn, mẫu tờ khai, các biểu mẫu hoặc yêu cầu, điều kiện tuân thủ thủ tục hành chính rườm rà, phức tạp, mâu thuẫn, chồng chéo...tại các văn bản quy phạm pháp luật, tại Bộ thủ tục hiện hành đang gây khó khăn, cản trở trong quá trình giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp.

- Thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính nhà nước được thực hiện rà soát, thống kê, công bố, công khai và rà soát, đánh giá, trình phê duyệt phương án đơn giản hóa theo lộ trình được giao tại Quyết định số 1085/QĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 232/KHUBND ngày 31/10/2022 của UBND tỉnh Đồng Nai.

- Xây dựng nội dung thủ tục hành chính, chuẩn hóa đầy đủ tên, nội dung thủ tục hành chính theo Bộ thủ tục được Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố, đảm bảo tính pháp lý, đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện; tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính; nâng cao trách nhiệm của mỗi cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện thủ tục hành chính; góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

* Phạm vi rà soát, đánh giá thủ tục hành chính

Thực hiện rà soát tất cả các thủ tục hành chính đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố, công khai đang còn hiệu lực thi hành, trọng tâm là rà soát các quy định, thủ tục hành chính có số lượng hồ sơ phát sinh lớn, tần suất cao, có liên quan trực tiếp đến đời sống người dân, hoạt động của doanh nghiệp, được triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, trên các phần mềm tiếp nhận, trả kết quả của tỉnh, của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Ưu tiên lựa chọn rà soát các quy định, thủ tục hành chính có liên quan phát sinh vướng mắc, bất cập trong quá trình giải quyết trên thực tế, chú trọng các thủ tục hành chính có quy định, yêu cầu thành phần hồ sơ chưa tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng thực hiện; còn tình trạng lạm quyền yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính; yêu cầu về thời hạn giải quyết còn kéo dài so với thực tế đề xuất phương án đơn giản hóa.

 Đặc biệt tập trung rà soát, kiến nghị đơn giản hóa các quy định, thủ tục hành chính còn gây khó khăn cho việc tiếp nhận và trả kết quả trực tuyến, thực hiện dịch vụ công trực tuyến đạt mục tiêu, hiệu quả trong giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Văn phòng Sở

Các tin khác

Liên kết webiste

Thăm dò ý kiến

Đánh giá về trang thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai 

Số lượt truy cập

Trong ngày:
Tất cả:

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI

Giấy phép số: 160/GP-BC do Cục báo chí Bộ VHTT cấp ngày 15/6/2006.
Chịu trách nhiệm chính: Thạc sĩ Nguyễn Hữu Nguyên - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai. 
Địa chỉ: số 2 Nguyễn Văn Trị - Thanh Bình - Biên Hoà - Đồng Nai 
ĐT: 0251.3822505  - Email: skhdt@dongnai.gov.vn​